lnwshop logo

บทความ

วิธีการดูแลแม่พันธุ์ระหว่างไข่
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
หลังจากที่แม่กุ้งวางไข่แล้ว ในช่วงนี้ ขอให้ผู้เลี้ยง พักแม่กุ้งไข่ ให้อยู่ในที่ๆค่อนข้างสงบ โดยอาจจะแยกแม่กุ้งไข่ออกจากตู้เดิมหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าจะย้ายไปสถานที่ใหม่ควรจะเป็นสถานที่มีอุณหภูมิที่ต่ำ หรือ ใกล้เคียงกับน้ำในภาชนะเดิม และถ้าเป็นไปได้ ควรจะย้ายตอนที่อายุไข่ มีอายุซักราวสอง หรือ สามสัปดาห์ไปก่อน ซึ่งเป็นช่วงที่แม่กุ้งจะ…
วิธีการเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ กุ้งเครย์ฟิช ในส่วนของอายุพ่อและแม่พันธุ์กุ้ง
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 เดือนที่ผ่านมา
. การเลือกพ่อและแม่พันธุ์ของกุ้งเครย์ฟิชนั้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณ และ คุณภาพที่ดีที่สุด ผู้เลี้ยงควรจะคัดเลือกกุ้งเครย์ฟิชตัวผู้ และ ตัวเมีย ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง มากที่สุด ในการนำมาทำเป็นพ่อและแม่พันธุ์กุ้งของคุณ โดยที่หลักการในการผสมพันธุ์นั้น ผู้เลี้ยงควรจะต้องศึกษาอายุที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการนำกุ้งเครย์ฟิชชนิดนั้…
การดูแลแม่พันธุ์กุ้งหลังจากการวางไข่
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 เดือนที่ผ่านมา
สำหรับในเรื่องนี้นั้น ถ้าผู้เลี้ยงไม่ได้รีบร้อนอะไร ทางผู้เขียนขอแนะนำให้ทำการพักแม่กุ้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือ จนกว่าแม่กุ้งจะลอกคราบ ( ส่วนใหญ่ กุ้งตัวเมีย จะลอกคราบหลังการวางไข่ ) แล้วกินอาหารได้ซักระยะ ดูสมบูรณ์แข็งแรง แล้วค่อยปล่อยลงผสมกับตัวผู้ได้อีกครั้งครับ ทั้งนี้เพื่อให้ตัวเมียได้มีโอกาศพักฟื้นร่างกายและแข็งแรง และปลอดภ…
ตัวอ่อนแมลงปอ เป็นอันตรายต่อลูกกุ้งเครย์ฟิชหรือไม่ ?
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 เดือนที่ผ่านมา
ตัวอ่อนแมลงปอนั้น จะเป็นอันตราย กับลูกกุ้งเครย์ฟิช โดยเฉพาะ ลูกกุ้งในวัยอ่อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถกินลูกกุ้งเครย์ฟิช ที่มีขนาดเล็ก ได้อย่างง่ายดาย และ ที่ร้ายกาจจนน่ากลัวก็คือ มักจะเกิดลูกแมงปอเป็นจำนวนมาก ในเวลาเดียวกัน ถ้าเกิดมาจากแม่แมลงปอมาวางไข่ แต่ถ้าติดมาเองกับวัสดุบางประเภท เช่น สาหร่าย ที่ผู้เลี้ยงไปช้อนมาจากแหล่ง…
การแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับ โรคแผลใหม้ ( Burn Spot)หรือ โรคสนิม ในกุ้งแคระ/กุ้งเครย์ฟิช
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 เดือนที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นกุ้งเครย์ฟิช หรือ กุ้งแคระ นั้น ล้วน สามารถเกิดปัญหาที่บริเวณผิวเปลือก เป็นลักษณะคล้ายรอยใหม้ ( Burn Spot ) ซึ่งสาเหตุนั้น ส่วนใหญ่เกิดจาก ผลกระทบจากแบคทีเรียฝ่ายไม่ดีที่เกิดขึ้น ในระบบ หรือ เป็นโรคจากเชื้อราต่างๆ เช่น Ramularia astaci, Cephalosporium leptodactyli, Didymaria cambari ส่วนชนิดของแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดโ…
ความสัมพันธ์ของสภาพดินก้นบ่อ กับการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบไนโตรเจน ในบ่อดินเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 เดือนที่ผ่านมา
ในการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช แบบบ่อดินนั้น บริเวณพื้นก้นบ่อกุ้ง จะเป็นที่สะสมของเศษอาหารและขี้กุ้งต่างๆ ยิ่งถ้าเป็นบ่อกุ้งที่มีการตั้งเครื่องตีน้ำ แบบ รวมเลน , ของเสียต่างๆ ก็จะมารวมกันเป็นจำนวนมาก บริเวณกลางบ่อ ทำให้เกิดแบคทีเรีย และ จุลินทรีย์ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจุลชีวันเหล่านี้ จะเจริญเติบโต โดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ ที่เก…
ดินที่เหมาะสม สำหรับการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช ในรูปแบบบ่อดิน ควรจะเป็นอย่างไรบ้าง ?
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 เดือนที่ผ่านมา
ดินที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปลา หรือว่ากุ้งนั้น ลักษณะเนื้อดิน ทีมีความเหมาะสม ที่สุด ควรจะเป็นดินเหนียวปนทราย มีลักษณะเนื้อดินที่ ค่อนข้างละเอียด มีสีดำ ที่เป็นลักษณะภายนอกที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ในเบื้องต้นของดิน และ ถ้านำดินมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ดินที่นำมาวิเคราะห์นั้น ควรจะมีส่วนประกอบของ…
ความสำคัญของ แร่ธาตุ แมกนีเซียม กับการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 เดือนที่ผ่านมา
แร่ธาตุ แมกนีเซียม มีความสำคัญต่อกุ้งน้ำจืด และ กุ้งทะเล ในแง่ของการเป็นแร่ธาตุ ที่ช่วยปรับสมดุลเกลือแร่ภายในร่างกาย ความต่างศักย์ของเนื้อเยื่อ การสร้างเปลือก และการทำงานของเอนไซม์หลายชนิด ทำให้มีประโยชน์ต่อกุ้งในกระบวนการก่อนลอกคราบ และป้องกันการลอกคราบติดของกุ้ง และ อาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบก้ามเนื้อ และ อาการก้ามเนื้ออ่อนแร…
ความจำเป็นของธาตุ ฟอสฟอรัส กับการเลี้ยงกุ้ง
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 เดือนที่ผ่านมา
แร่ธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus) = P นั้นมีความสำคัญต่อการสร้างเปลือก ของกุ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเริ่มต้น และ มีคุณสมบัติในการปรับ ความสมดุลของกรดและด่างภายในตัวกุ้ง รวมทั้งความต่างศักย์ของเมมเบรน และขบวนการเมตาโบลิซึมของกุ้ง เนื่องจากในแหล่งน้ำธรรมชาติ มีปริมาณฟอสฟอรัสต่ำ (Boyd, 1981) การดูดซึมฟอสฟอรัสของสัตว์น้ำจากน้ำจืดหรื…
ความจำเป็นในส่วนของ แคลเซียม (Calcium ) กับกุ้งเครย์ฟิช
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 เดือนที่ผ่านมา
แคลเซียมมีความสำคัญต่อการสร้างเปลือก เนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ที่จะไปเกาะกับโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าไคติน , ความสมดุลกรดด่างภายในร่างกาย ความต่างศักย์ของเมมเบรน(เนื้อเยื่อ) การแข็งตัวของเลือด การหดตัวของกล้ามเนื้อ และการดูดซับวิตามิน บี12 ซึ่งตัวของกุ้งเครย์ฟิชเองนั้น สามารถที่จะดูดซึมแร่ธาตุบางชนิดจากน้ำ เช่น แคลเซียม…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 60 บทความ

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านDhonburiCrayfish
ร้านDhonburiCrayfish
www.dhonburicrayfish.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

statistic

หน้าที่เข้าชม328,898 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด150,896 ครั้ง
เปิดร้าน16 มิ.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2560

Contact us

090-896-1985,098-101-1314
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านDhonburiCrayfish
DhonburiCrayfish
This is the place for Crayfish lover (The Crayfish Gallery of Thai Breeder) Presented by Dhonburi Crayfish Group If you wanna contact us Pls.Contact Us 090-896-1985 Line: pcbeam10
เบอร์โทร : 090-896-1985,098-101-1314
อีเมล : taesuankularb@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top